Meer dood hout in bossen: een belangrijke uitdraging voor veerkracht en biodiversiteit

Wat is de rol van dood hout in onze bossen? Dit is het onderwerp van het nieuwe onderzoeksdossier van Forêt & Naturalité. In dit dossier stelt Forêt & Naturalité voor de huidige kennis over dood hout en de rol ervan in bosecosystemen te analyseren. 

Een van de uitdagingen van het huidige bosbeheer ligt in het zoeken naar een evenwicht tussen duurzame houtproductie en het behoud van de biodiversiteit. Biodiversiteit is een maatschappelijk vraagstuk op zich geworden, maar wordt ook steeds meer, en terecht, beschouwd als een uitdrukking van de veerkracht van het milieu bij crisissen. Dood hout speelt hierbij een belangrijke rol, die niet goed bekend of begrepen is, en in ieder geval onvoldoende in aanmerking wordt genomen. Helaas, en ondanks de kennis die sinds enkele decennia over dit onderwerp is opgebouwd, zijn het volume en de diversiteit van dood hout in de Waalse bossen nog steeds onvoldoende. 

Dit dossier is bestemd voor beleidsmakers, bosbouwers, openbare of particuliere eigenaren, praktijkmensen, maar ook voor studenten, docenten of burgers die op zoek zijn naar een volledige en gestructureerde informatiebron over dit onderwerp. Het dossier behandelt onder meer de biodiversiteit die gelinkt is aan dood hout en de maatregelen die nodig zijn voor de instandhouding ervan, de rol van dood hout bij de instandhouding van de productiviteit van bossen en de opslag van koolstof, en de vooroordelen wat betreft de perceptie van dood hout door bosbouwers en het brede publiek. Aan het eind van het document doet Forêt & Naturalité, op basis van dit geheel aan wetenschappelijke kennis, aanbevelingen voor minimale maatregelen voor de instandhouding van dood hout.

Opinion

Zie de andere bestanden in de categorie Andere | Dood hout

Onze andere onderzoeksdossiers

Rewilding de natuur in Wallonië: wat zijn de kansen ?

Rewilding de natuur in Wallonië: wat zijn de kansen ?

Nu het aantal rewildingprojecten in heel Europa toeneemt, bespreekt Forêt & Naturalité dit concept dat nieuwe perspectieven opent op de manier waarop we ons beleid inzake natuurbehoud en biodiversiteitsontwikkeling moeten voeren. Forêt & Naturalité analyseert de vele mogelijkheden voor Wallonië.de mener nos politiques de conservation de la nature et de développement de la biodiversité. Forêt & Naturalité analyse les nombreuses opportunités s’offrant à la Wallonie.

De schorskever: crisis of opportuniteit voor een beter bos?

De schorskever: crisis of opportuniteit voor een beter bos?

Waar de meeste bosbouwers en de media een gevaar voor de ecosystemen zien, ziet Forêt & Naturalité in de schorskevercrisis een unieke kans voor de regeneratie van een natuurlijker en wilder bos. Aan de hand van de schorskevercrisis en de ketting van reacties die deze teweegbrengt, analyseert Forêt & Naturalité de ideologische grondslagen en de lobby’s die aan het werk zijn in het Waalse en internationale bosbeleid.

De jacht, het gewicht van het geweer (FR)

De jacht, het gewicht van het geweer (FR)

Wij nodigen u uit om de uitwending #investigation van de RTBF “La chasse, le poids du fusil” (De jacht, het gewicht van het geweer) over de jachtwereld en zijn excessen te bekijken. Bekijk de uitzending.