Rewilding

Forêt & Naturalité is een pionier in het promoten van rewilding in Wallonië. Dit concept is erop gericht de natuurlijkheid van ecosystemen te vergroten. In dit dossier bekijkt Forêt & Naturalité rewilding als concept en als toegepaste strategie, definieert het de interpretatie ervan en stelt het de kansen, uitdagingen en problemen voor die het in Wallonië en elders vertegenwoordigt.

Rewilding de natuur in Wallonië: wat zijn de kansen ?

Rewilding de natuur in Wallonië: wat zijn de kansen ?

Nu het aantal rewildingprojecten in heel Europa toeneemt, bespreekt Forêt & Naturalité dit concept dat nieuwe perspectieven opent op de manier waarop we ons beleid inzake natuurbehoud en biodiversiteitsontwikkeling moeten voeren. Forêt & Naturalité analyseert de vele mogelijkheden voor Wallonië.de mener nos politiques de conservation de la nature et de développement de la biodiversité. Forêt & Naturalité analyse les nombreuses opportunités s’offrant à la Wallonie.

Pleidooi voor een groot integraal bosreservaat in Wallonië

Pleidooi voor een groot integraal bosreservaat in Wallonië

In Wallonië zijn alle bossen met een hoge graad van natuurlijkheid verdwenen, maar we hebben nog bepaalde massieven met een groot potentieel voor de herontwikkeling van deze ecologische integriteit. Een essentiële eerste stap zou de classificatie van een groot gebied van één geheel als integraal bosreservaat zijn: een groot integraal bosreservaat in het Wallonië van 5000 hectare!

Ontdek onze andere categorieën