Meer dood hout in bossen: een belangrijke uitdraging voor veerkracht en biodiversiteit

Wat is de rol van dood hout in onze bossen? Dit is het onderwerp van het nieuwe onderzoeksdossier van Forêt & Naturalité. In dit dossier stelt Forêt & Naturalité voor de huidige kennis over dood hout en de rol ervan in bosecosystemen te analyseren. 

Een van de uitdagingen van het huidige bosbeheer ligt in het zoeken naar een evenwicht tussen duurzame houtproductie en het behoud van de biodiversiteit. Biodiversiteit is een maatschappelijk vraagstuk op zich geworden, maar wordt ook steeds meer, en terecht, beschouwd als een uitdrukking van de veerkracht van het milieu bij crisissen. Dood hout speelt hierbij een belangrijke rol, die niet goed bekend of begrepen is, en in ieder geval onvoldoende in aanmerking wordt genomen. Helaas, en ondanks de kennis die sinds enkele decennia over dit onderwerp is opgebouwd, zijn het volume en de diversiteit van dood hout in de Waalse bossen nog steeds onvoldoende. 

Dit dossier is bestemd voor beleidsmakers, bosbouwers, openbare of particuliere eigenaren, praktijkmensen, maar ook voor studenten, docenten of burgers die op zoek zijn naar een volledige en gestructureerde informatiebron over dit onderwerp. Het dossier behandelt onder meer de biodiversiteit die gelinkt is aan dood hout en de maatregelen die nodig zijn voor de instandhouding ervan, de rol van dood hout bij de instandhouding van de productiviteit van bossen en de opslag van koolstof, en de vooroordelen wat betreft de perceptie van dood hout door bosbouwers en het brede publiek. Aan het eind van het document doet Forêt & Naturalité, op basis van dit geheel aan wetenschappelijke kennis, aanbevelingen voor minimale maatregelen voor de instandhouding van dood hout.

Opinion

Zie de andere bestanden in de categorie Andere | Dood hout

Onze andere onderzoeksdossiers

Welke plaats voor de wolf in Wallonië?

Welke plaats voor de wolf in Wallonië?

Aan de vooravond van de terugkeer van de wolf in Wallonië heeft Forêt & Naturalité een advies geschreven over de belangrijke kwesties die op het spel staan om met succes te kunnen samenwerken met de verschillende actoren van het grondgebied. De duurzame vestiging van een wolvenpopulatie markeert ongetwijfeld een nieuwe visie op het Waalse woud, wilder en vrijer.