Forêt & Naturalité

Uw partner voor activiteiten en diensten rond natuurlijke integriteit, rewilding, bos ecosystemen en hun ecologisch beheer.

Rewilding de natuur in Wallonië: wat zijn de kansen ?

Ontdek hier ons dossier over rewilding en de perspectieven die het concept in Wallonië biedt.

Pleidooi voor een groot integraal bosreservaat in Wallonië.

Met de toekomstige oprichting van het eerste Nationale Park in Wallonië is dit opinieartikel uit Forêt & Naturalité uit 2016 des te actueler!

Białowieża: een zwanenzang ?

Ontdek hier ons rapport over de bedreigingen voor Europa’s laatste overgebleven oerbos. Een les voor alle Europese bossen!

Een pleidooi voor bossen en wildernis

Onze activiteiten

Forêt & Naturalité vzw zet zich in voor de promotie en de ontwikkeling van de begrippen natuurlijkheid of ecologische integriteit en rewilding in het bosbeheer bij professionelen, instellingen en het grote publiek, en neemt deel aan de bescherming en actieve verdediging van gebieden met een hoge natuurlijkheidsgraad in België en wereldwijd.

Lezingen en film debatten

Wij bieden een reeks lezingen en films debatten aan over onderwerpen die verband houden met bos ecosystemen, ecologie en wilde natuur.

Excursies

Er worden regelmatig thematische uitstappen georganiseerd, zowel in België als in het buitenland, georganiseerd door de vzw of door onze partners.

Vormingen

Wij organiseren gerichte vormingscursussen over de werking van bosecosystemen, rewilding praktijken, de evaluatie van criteria rond natuurlijkheid en de identificatie en het doorgronden van ecologische processen in natuurlijke bossen.

Onderzoeksdossiers

Wij stellen u een reeks opinieartikelen, rapporten en videoreportages voor over thematieken in verband met ecologisch bosbeheer.

Actualiteiten

Meer dood hout in bossen: een belangrijke uitdraging voor veerkracht en biodiversiteit

Meer dood hout in bossen: een belangrijke uitdraging voor veerkracht en biodiversiteit

Wat is de rol van dood hout in onze bossen? Dit is het onderwerp van het nieuwe dossier van Forêt & Naturalité. In dit dossier stelt Forêt & Naturalité voor de huidige kennis over dood hout en de rol ervan in bosecosystemen te inventariseren. 

Rewilding de natuur in Wallonië: wat zijn de kansen ?

Rewilding de natuur in Wallonië: wat zijn de kansen ?

Nu het aantal rewildingprojecten in heel Europa toeneemt, bespreekt Forêt & Naturalité dit concept dat nieuwe perspectieven opent op de manier waarop we ons beleid inzake natuurbehoud en biodiversiteitsontwikkeling moeten voeren. Forêt & Naturalité analyseert de vele mogelijkheden voor Wallonië.de mener nos politiques de conservation de la nature et de développement de la biodiversité. Forêt & Naturalité analyse les nombreuses opportunités s’offrant à la Wallonie.

De schorskever: crisis of opportuniteit voor een beter bos?

De schorskever: crisis of opportuniteit voor een beter bos?

Waar de meeste bosbouwers en de media een gevaar voor de ecosystemen zien, ziet Forêt & Naturalité in de schorskevercrisis een unieke kans voor de regeneratie van een natuurlijker en wilder bos. Aan de hand van de schorskevercrisis en de ketting van reacties die deze teweegbrengt, analyseert Forêt & Naturalité de ideologische grondslagen en de lobby’s die aan het werk zijn in het Waalse en internationale bosbeleid.

Mis onze volgende activiteiten niet: schrijf u in op onze newsletter !