Forêt & Naturalité

Uw partner voor activiteiten en diensten rond natuurlijke integriteit, rewilding, bos ecosystemen en hun ecologisch beheer.

Rewilding de natuur in Wallonië: wat zijn de kansen ?

Ontdek hier ons dossier over rewilding en de perspectieven die het concept in Wallonië biedt.

Pleidooi voor een groot integraal bosreservaat in Wallonië.

Met de toekomstige oprichting van het eerste Nationale Park in Wallonië is dit opinieartikel uit Forêt & Naturalité uit 2016 des te actueler!

Białowieża: een zwanenzang ?

Ontdek hier ons rapport over de bedreigingen voor Europa’s laatste overgebleven oerbos. Een les voor alle Europese bossen!

Een pleidooi voor bossen en wildernis

Onze activiteiten

Forêt & Naturalité vzw zet zich in voor de promotie en de ontwikkeling van de begrippen natuurlijkheid of ecologische integriteit en rewilding in het bosbeheer bij professionelen, instellingen en het grote publiek, en neemt deel aan de bescherming en actieve verdediging van gebieden met een hoge natuurlijkheidsgraad in België en wereldwijd.

Lezingen en film debatten

Wij bieden een reeks lezingen en films debatten aan over onderwerpen die verband houden met bos ecosystemen, ecologie en wilde natuur.

Excursies

Er worden regelmatig thematische uitstappen georganiseerd, zowel in België als in het buitenland, georganiseerd door de vzw of door onze partners.

Vormingen

Wij organiseren gerichte vormingscursussen over de werking van bosecosystemen, rewilding praktijken, de evaluatie van criteria rond natuurlijkheid en de identificatie en het doorgronden van ecologische processen in natuurlijke bossen.

Onderzoeksdossiers

Wij stellen u een reeks opinieartikelen, rapporten en videoreportages voor over thematieken in verband met ecologisch bosbeheer.

Actualiteiten

Welke plaats voor de wolf in Wallonië?

Welke plaats voor de wolf in Wallonië?

Aan de vooravond van de terugkeer van de wolf in Wallonië heeft Forêt & Naturalité een advies geschreven over de belangrijke kwesties die op het spel staan om met succes te kunnen samenwerken met de verschillende actoren van het grondgebied. De duurzame vestiging van een wolvenpopulatie markeert ongetwijfeld een nieuwe visie op het Waalse woud, wilder en vrijer.

Białowieża: Het redden van Europa’s laatste oerbos

Białowieża: Het redden van Europa’s laatste oerbos

Sinds 2016 zet Forêt & Naturalité zich in voor de verdediging van het “laatste oerbos van Europa”, het Poolse bos Białowieża. Ons team is vaak in Polen geweest om plannen van regeringen en bosbouwers te onderzoeken die Europa’s laatste laagland oerbos bedreigen. In dit verslag geven wij een gedetailleerd overzicht van de feiten en vraagstukken. Naast de economische belangen, ontdekken we een machts- en belangenstrijd, uiteenlopende ecologische argumenten en ondoordachte ideologische redenen. Een situatie die in sommige opzichten verrassende gelijkenissen vertoont met de situatie hier bij ons in Wallonië…

Pleidooi voor een groot integraal bosreservaat in Wallonië

Pleidooi voor een groot integraal bosreservaat in Wallonië

In Wallonië zijn alle bossen met een hoge graad van natuurlijkheid verdwenen, maar we hebben nog bepaalde massieven met een groot potentieel voor de herontwikkeling van deze ecologische integriteit. Een essentiële eerste stap zou de classificatie van een groot gebied van één geheel als integraal bosreservaat zijn: een groot integraal bosreservaat in het Wallonië van 5000 hectare!

Mis onze volgende activiteiten niet: schrijf u in op onze newsletter !