Conferentie: De terugkeer van de wolf in Wallonië, van fantasie naar werkelijkheid

De natuurlijke herkolonisatie van de wolf in Wallonië is in volle gang: vandaag zijn er drie roedels gevestigd en zijn er veel rondtrekkende wolven op zoek naar territoria waargenomen in de streek.

Maar wie zijn de wolven eigenlijk en hoe leven ze? Wat zijn de redenen voor hun terugkeer? Hoe wordt deze diersoort dagelijks in de gaten gehouden ? Welke impact kan hij hebben op menselijke activiteiten ? Welke acties plant de Waalse wolf om het samenleven met deze diersoort te ondersteunen ?

Om deze vragen te beantwoorden, verwelkomt MuMons Vinciane Schockert, biologe en zoogdierexpert bij de SPW in de Wildlife Monitoring Unit, en Sébastien Lezaca, veldnatuuronderzoeker bij de vereniging Forêt et Naturalité. Ze zijn allebei lid van het wolvennetwerk dat in 2017 in Wallonië werd opgericht.

Zie de andere bestanden in de categorie →

Onze andere onderzoeksdossiers

Meer dood hout in bossen: een belangrijke uitdraging voor veerkracht en biodiversiteit

Meer dood hout in bossen: een belangrijke uitdraging voor veerkracht en biodiversiteit

Wat is de rol van dood hout in onze bossen? Dit is het onderwerp van het nieuwe dossier van Forêt & Naturalité. In dit dossier stelt Forêt & Naturalité voor de huidige kennis over dood hout en de rol ervan in bosecosystemen te inventariseren. 

Rewilding de natuur in Wallonië: wat zijn de kansen ?

Rewilding de natuur in Wallonië: wat zijn de kansen ?

Nu het aantal rewildingprojecten in heel Europa toeneemt, bespreekt Forêt & Naturalité dit concept dat nieuwe perspectieven opent op de manier waarop we ons beleid inzake natuurbehoud en biodiversiteitsontwikkeling moeten voeren. Forêt & Naturalité analyseert de vele mogelijkheden voor Wallonië.de mener nos politiques de conservation de la nature et de développement de la biodiversité. Forêt & Naturalité analyse les nombreuses opportunités s’offrant à la Wallonie.

De schorskever: crisis of opportuniteit voor een beter bos?

De schorskever: crisis of opportuniteit voor een beter bos?

Waar de meeste bosbouwers en de media een gevaar voor de ecosystemen zien, ziet Forêt & Naturalité in de schorskevercrisis een unieke kans voor de regeneratie van een natuurlijker en wilder bos. Aan de hand van de schorskevercrisis en de ketting van reacties die deze teweegbrengt, analyseert Forêt & Naturalité de ideologische grondslagen en de lobby’s die aan het werk zijn in het Waalse en internationale bosbeleid.