Conferentie BeWild : le retour du sauvage en forêt wallonne ?

  • This Event has passed.

Conferentie BeWild : le retour du sauvage en forêt wallonne ?

Het WWF organiseert een conferentie getiteld BeWild als onderdeel van het Festival International Nature Namur. Het doel van dit evenement is de aandacht te vestigen op de rewildingbenaderingen die kunnen worden toegepast in België, en meer specifiek in Wallonië. Hoe kunnen deze principes in de praktijk worden gebracht? Hoe zou dit eruit kunnen zien in Wallonië?

Sébastien Lezaca zal van de gelegenheid gebruik maken om de terugkeer van het wild in de bossen van Wallonië te bespreken: Gewone spar lijdt onder herhaalde droogtes. De schorskever stelt ons bosbouwmodel in vraag. Hoe kunnen we deze uitdagingen aangaan? Is klimaatverandering een kans voor een veerkrachtiger bos, het bos van morgen? Welke rol kunnen grote herbivoren zoals de Europese bizon spelen in deze bossen?

Inschrijven kan via de website van WWF Belgium.

19 oktober 202313h00-18h00 Le Delta+ Google Map WWF Belgium Lezingen en film debatten

Ajouter au calendrier google

Ajouter à votre calendrier (ICAL)